Schopnosť prežiť
cierna.png

 

 

Ide o novinku v portfóliu spoločnosti inward. Kurzy prežitia sú variabilné, modulové teambuildingové aktivity tvorené kombináciou outdoor-indoor formátu. Skúsení interní tréneri spoločnosti pri nich úzko spolupracujú so špeciálnym odborníkom, ktorý dlhé roky pôsobil ako profesionálny inštruktor pre výcvik špeciálnych ozbrojených zložiek (polícia a armáda) a dáva k dispozícii zverejniteľné know-how pre prežitie a orientovanie sa v nečakaných, náročných a extrémnych situáciách.

Kurzy ponúkajú účastníkom zážitok presahujúci hranice „obyčajných tímových hier“ a aktivít a dávajú im možnosť zakúsiť autenticitu, precíznosť a vzrušenie profesionálneho tréningu prežitia prispôsobeného požiadavkám a potrebám civilných a business účastníkov.

Benefity, ktoré kurzy prežitia prinášajú účastníkom a zadávateľom:

excelentný teambuildingový nástroj: účastníci sú vystavení situáciám a úlohám, ktoré sú nezvyklé, nové a niekedy dramatické, čo vytvára predpoklady pre posilnenie súdržnosti, vykryštalizovanie pováh a charakterov a zviditeľnenie silných a slabých stránok účastníkov

získanie nových špeciálnych informácií: účastníci sa počas plnenia tréningových úloh dozvedia informácie a poznatky, ktoré sú málo známe a v bežnom živote ťažko dostupné (postupy a nástroje prežitia v nečakaných, dramatických situáciách, orientácia v neznámom teréne, krízová komunikácia, privolanie pomoci, zabezpečenie základných životných potrieb, používanie zbrane, sebaobrana...)

assessment: kurzy prežitia je možné využiť ako spoľahlivý nástroj na vyhodnotenie psychickej odolnosti a dominantných osobnostných čŕt účastníkov prejavujúcich sa v stresových situáciách (v tomto prípade je zabezpečená participácia vojenského, aj civilného psychológa).

 

profil špeciálneho trénera kurzov prežitia:

Ing.Patrik Žitník

* Vyštudoval Vojenskú vysokú školu pozemného vojska – odbor technicko-inžiniersky a prieskumný. Je profesionálnym certifikovaným inštruktorom pre nasledovné oblasti: prežitie, potápanie stupeň „divemaster“, potápanie Basic Nitrox, boj z blízka, vojenské praktické lezenie, zimné prežitie vo vysokohorskom teréne.

* Pôsobil v prieskumnom prápore v Bratislave v rote hĺbkového prieskumu na rôznych veliteľských pozíciách.

* Pracoval v Ústave špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR v Lešti ako riaditeľ oddelenia výcviku. Riadil a organizoval kurzy v oblasti špeciálneho výcviku, vytváral a implementoval moderné výcvikové postupy a metódy na posudzovanie jednotlivcov a skupín vo vojenskej profesii.

* Momentálne je mimo činnú službu a venuje sa tvorbe a realizácii teambuildingových aktivít a kurzov prežitia modifikovaných pre potreby civilných účastníkov. Spolupracuje so spoločnosťou inward ako jej externý lektor a inštruktor pre teambuildingové outdoorové aktivity.

 

 

Ak máte záujem o rozvíjabnie schopnosti prežiť v náročných situáciách, spýtajte sa nás viac.

Pozrite si, kto sú naši spokojní klienti.