individuálny koučing
Image1

Metódou koučingu vám pomôžeme zadefinovať a správne stanoviť relevantný osobný cieľ a budeme vás podporovať pri jeho dosahovaní. Naša podpora spočíva v nasledovných aktivitách:


 

* kladieme otázky, ktoré vám pomôžu pozrieť sa na vašu situáciu z nových uhlov, preskúmať alternatívy riešení a stimulovať vašu kreativitu, skúsenosť a flexibilitu

vedieme vás k nájdeniu konkrétnych aktivít, ktoré vás priblížia k cieľu a očakávame od vás záväzok (commitment), že budete tieto aktivity vykonávať – budeme vašim „externým svedomím“ a spolu s vami vyhodnocovať mieru vášho úsilia a efektivitu aktivít

* oceňujeme vás za každý malý pokrok a povzbudzujeme vo chvíľach, keď si prestávate veriť a strácate motiváciu