Naša filozofia

Veríme, že to, čo rozhoduje o kvalite a úspešnosti života ľudí, je vnútri,  pod vrstvou marketingových fráz, deklarácií, silových výrokov a autosugescií. Zo skúsenosti vieme, že základné ľudské kvality a hodnoty sú univerzálne a dokážu spôsobiť rozdiel aj v tak dravej a tvrdej sfére, akou je biznis. Sme za sebavedomie vyvažované pokorou, asertivitu sprevádzanú empatiou, pracovné vypätie striedané relaxáciou a konzervatívnu vážnosť korenenú humorom. Náš záväzok je vidieť účastníkov našich kurzov ako ľudí z mäsa a kostí, bytosti s chybami, aj obrovským potenciálom a nie second-hand karikatúry zrodené zo zúfalých pokusov imitovať mŕtve, vykonštruované vzory.

preklik na podstranku